ZMIANA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

SPRAWDŹ CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE NOWEGO ZARZĄDCY / ADMINISTRATORA ?

E-KARTOTEKA

SPRAWDŹ STAN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH SWOJEGO LOKALU

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

SPRAWDŹ JAKIE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ ?

W BEST HOME wiemy, że zarządzanie nieruchomościami nie sprowadza się wyłącznie do troski o samą nieruchomość. W końcu Wspólnotę tworzą ludzie a nie budynki. Ten żywy organizm także wymaga dbałości. 

Celem naszej działalności jest dostarczanie wysokiej jakości usług, związanych z kompleksową obsługą nieruchomości oraz dbanie o interes ogółu właścicieli lokali, stosując obowiązujące przepisy prawa, normy etyczne i standardy zawodowe.

Znaczną część naszego życia spędzamy we własnym mieszkaniu, które w przeciwieństwie do domu wolnostojącego, jest częścią większej całości – Wspólnoty / Spółdzielni Mieszkaniowej. Aby każdy mógł się czuć „jak u siebie w domu”, niezbędne jest skoordynowanie wielu obszarów. Działając na rzecz ogółu, nie zapominamy o konieczności dostosowywania rozwiązań do specyfiki indywidualnych przypadków.

W naszych działaniach kierujemy się przede wszystkim:

  • zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia
  • racjonalnym gospodarowaniem finansami
  • podnoszeniem komfortu użytkowania nieruchomości
  • utrzymaniem lub podnoszeniem wartości nieruchomości

Największą wartością firmy BEST HOME są jej współpracownicy oraz partnerzy biznesowi, kierujący się podstawowymi zasadami etyki zawodowej, którymi są:

  • profesjonalizm i uczciwość
  • godność i szacunek
  • pasja i zaangażowanie

Powyższe wartości, w połączeniu ze standardami zawodowymi, stanowią bezcenny kapitał firmy i stanowią podstawę budowania zaufania u naszych klientów.

oferta
Oferta name

KLIENCI